Central England

30.03.20

An Alternative History to Nuclear Technology

To start off the 2020 Wales Branch Events, Mark Salisbury of the Nuclear Institute takes you through a history of nuclear technology starting in the dark days of World War II and moving through to the present day. Using photographs and storytelling this will prove slightly different to your normal lecture presentations!

This lecture will only be available to non-members for 1 month but if you would like to access all of our previous webinars then find out more here.  

I gychwyn digwyddiadau cangen Cymru 2020, bydd Mark Salisbury o'r Sefydliad Niwclear ( Nuclear Institute) yn eich tywys drwy hanes technoleg niwclear o ddyddiau tywyll yr Ail Ryfel Byd hyd heddiw. Gan ddefnyddio ffotograffau a straeon, bydd hyn ychydig yn wahanol i'ch cyflwyniadau darlith arferol!

Dim ond am fis y bydd y ddarlith hon ar gael i'r rhai nad ydynt yn aelodau ond os hoffech gael mynediad i'n holl weminarau blaenorol yna darganfyddwch fwy yma. 

 

If you have any webinar suggestions then please email us with your ideas.