An Alternative History of Nuclear Technology

Webinar  An alternative history of nuclear technology 

To start off the 2020 Wales Branch Events, Mark Salisbury of the Nuclear Institute will take you through a history of nuclear technology starting in the dark days of World War II and moving through to the present day. Using photographs and storytelling this will prove slightly different to your normal lecture presentations!

This lecture will now be hosted as a webinar so that everyone is able to access it from home! 

I gychwyn digwyddiadau cangen Cymru 2020, bydd Mark Salisbury o'r Sefydliad Niwclear ( Nuclear Institute) yn eich tywys drwy hanes technoleg niwclear o ddyddiau tywyll yr Ail Ryfel Byd hyd heddiw. Gan ddefnyddio ffotograffau a straeon, bydd hyn ychydig yn wahanol i'ch cyflwyniadau darlith arferol!

Bydd y ddarlith hon nawr yn cael ei chynnal fel gweminar fel bod pawb yn gallu ei chyrchu gartref!

Date: 24th March 2020

Time: 16:00 - 17:00

Register your place

 

Mark Salisbury - speaker profile

  • Tue 24 Mar 2020
  • Fri 20 Mar 2020
  • Coleg Menai, Llangefni Energy Centre, Penmynydd Road, Llangefni, LL77 7HY, ,